ENGELBREKTSGATAN 36

Attraktiva kontorslokaler i city!

  • Adress: Engelbrektsgatan 35, 702 23 Örebro
  • Hyra: 4900 kr
  • Ledig fr.om: 2021-06-01

Har ni vuxit ur era lokaler och letar efter nya anpassningasbara kontorsytor?

AKUTA ÅTGÄRDER

Har något allvarligt hänt i din lokal?

Har du haft inbrott, misstänker brand eller annan akutsituation, ring 112!

Har du fått vattenläcka eller andra akuta materiella skador, kontakta vår jour via CSG 019-26 40 50